Integer, deskundig en resultaatgericht.

Je zoekt een coach die je op een deskundige wijze kan begeleiden.
Je zoekt een veilige omgeving waar ruimte is voor respect, bewustwording, aanmoediging en groei. Het doel van mijn coaching is een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en benutten van je talent. Ik werk vanuit een gedegen stappenplan, dat ik na het vaststellen van de vraag aan je voorleg. Het gaat om kansen te vergroten om succesvol te zijn.
 
1. Kennismaking. In dit gesprek wordt duidelijk wat ik voor je kan betekenen, met:
Diagnose huidige situatie: wat ervaar je daarbij als een probleem, welke invloed heeft dat op jou en je omgeving en wat heb je al gedaan om het probleem te verhelpen.
Formulering gewenste situatie. Wat zou je eigenlijk graag willen, wat weerhoud je en welke stappen kun je ondernemen om deze gewenste situatie te bereiken.

2. Plan van aanpak met heldere prijsstelling.
3. Uitvoering en inoefenen middels intensieve gesprekken soms afgewisseld met spelvormen.
4. Thuiswerkopdrachten.
5. Rapportages: plan, voortgangsrapportage, eindevaluatie.

De komende periode sta jij centraal, je doel vormt onze leidraad.

Ik ben master-practioner NLP dit vormt de rode draad in mijn methodiek. NLP verheldert en geeft inzicht in de unieke manier waarop je jezelf en je werkomgeving waarneemt, koppelt aan eigen ervaringen, communiceert en handelt. Inzicht in dit proces is de sleutel tot verandering.

Het mooie van NLP is het flexibele en dynamische karakter. Het is een studie van menswetenschappen. Het op een andere manier waarnemen van je gedrag en dat in een systeem te ordenen maakt NLP tot iets nieuws. NLP heeft te maken met jezelf en hoe je anderen benadert.

Je wilt werken aan leiderschap? Je wilt een baan die bij je past? Je wilt werken aan persoonlijke groei? Antwoord op deze vragen betekent dat je op zoek gaat naar wat je drijft. Je weet waardoor je gemotiveerd wordt. Daarbij vind je antwoorden op vragen zoals: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat zijn mijn sterke punten, hoe zet ik mijn talenten effectief in, hoe kan ik werken aan mijn competenties, hoe krijg ik de baan die het beste bij mij past, hoe krijg ik het team dat bij me past?

Door mijn plezierige, intensieve en verdiepende coaching gebaseerd op NLP kom je in contact met jezelf daardoor wordt een nieuwe focus mogelijk: met meer plezier, meer passie en meer power.

 

 


Joyce Verheijden Coaching: resultaat door betrokkenheid!
Contact? Je bent van harte welkom voor een gesprek.